Nieuwtjes


Voordeel voor onze leden : Merits & Benefits

BNP Paribas Fortis heeft een overeenkomst gesloten met Merits & Benefits (ter vervanging van Coperfort). Merits & Benefits biedt ondernemingen de mogelijkheid om hun medewerkers te laten profiteren van permanente kortingen.
Met een persoonlijke kaart of zelf af te drukken vouchers krijgen de begunstigden kortingen bij tal van handelaars.
Vroeger waren die voordelen alleen beschikbaar voor actieve medewerkers van de bank.  Sinds 1 januari 2015 heeft BNP Paribas Fortis ze ook uitgebreid naar gepensioneerde medewerkers, voor zover ze lid zijn van een van de Seniorenverenigingen ('ASV').
Sinds begin 2015 kregen alle leden van de ASV een persoonlijke kaart en een brief. Daarin staat uitgelegd hoe ze kunnen inloggen op de website https://bnpparibasfortis.mijnkorting.be   om kortingbons af te drukken. Ze kunnen er ook de lijst vinden van firma's die korting geven op aankopen via internet en in de winkel. Er zijn kortingen in verschillende sectoren: vrije tijd, huis en tuin, elektro en multimedia, reizen ...)
Ben je nog geen lid van een ASV en wil je van die voordelen genieten? Word dan lid van ASV Brussel Atomium ! 
Dankzij je lidmaatschap kun je bij allerhande activiteiten (uitstappen, wandelingen, etentjes ...) voormalige collega's ontmoeten in een gezellige sfeer.


Tussenkomst van de bank in de begrafeniskosten van ex-personeelsleden

Wij herinneren u graag aan een vaak vergeten voordeel voor ex-werknemers van de Bank.
BNP Paribas Fortis verleent immers een financiële tussenkomst bij overlijden van een medewerker die met pensioen is of met vervroegd vertrek.
De begunstigde van de begrafenisvergoeding is de persoon die bewijst dat hij de begrafeniskosten betaald heeft.
De vergoeding bedraagt maximaal 500 € (niet geïndexeerd).
Als de betaalde begrafeniskosten lager liggen dan dat maximumbedrag, is de vergoeding gelijk aan het bedrag van de werkelijk betaalde kosten. 
De betaling gebeurt in eenmaal de maand na ontvangst van de drie te leveren bewijzen:


* kopie van het uittreksel uit de overlijdensakte

* kopie van de betaalde factuur van de begrafeniskosten met bewijs van betaling

* kopie van de identiteitskaart (recto-verso) van de begunstigde
 
Vergeet niet het rekeningnummer te vermelden waarop deze vergoeding dient gestort te worden.
De vergoeding is niet onderworpen aan een sociale bijdrage voor de werknemer en evenmin aan bedrijfsvoorheffing.
Voor extra informatie contacteer het Human Resources Service Center:
BNP Paribas Fortis, HRSC Contact Centre, 1YP0A, Warandeberg 3, 1000 Brussel.          

tel 02/228.22.22